KUNSTenMAKER

Jaap Reedijk begeleidt het atelier Kunstenmaker.nl

KUNSTENMAKER.NL is een atelier – kunstwerkplaats voor mensen die net even “IETS ANDERS IN ONZE SAMENLEVING STAAN”.  

Dit kunnen deelnemers met een verstandelijke beperking zijn maar ook mensen die net even iets meer moeite hebben met de “normale samenleving” , afstand hebben tot de arbeidsmarkt en daardoor beperkingen ervaren.

Het atelier KUNSTENMAKER.NL beoogt een open werkplek te zijn waar je zo naar binnen kunt stappen, maar gelijktijdig ook een plek waar je je vertrouwd en veilig kunt voelen en werken en waar het persoonlijke contact heel belangrijk wordt gevonden.

KUNSTENMAKER.NL biedt een werkplek waar veel ervaring opgedaan kan worden. Kunstenaars zijn aan het werk op het gebied van o.a. tekenen, schilderen, fotografie en diverse andere kunsttechnieken.

Men kan onder begeleiding ervaren hoe het is om eigen kunstwerken te maken of samen een kunstobject vorm te geven. Er wordt uitgegaan van de eigen wensen en mogelijkheden.

Jaap Reedijk is de initiatiefnemer en het coördinator van de activiteiten binnen Kunstenmaker .

Het werk dat gemaakt wordt is te zien in het atelier, op kunstmarkten en exposities.

KUNSTENMAKER.NL wil als kunstwerkplaats midden in de samenleving staan. Integratie en de bevordering hiervan spelen hierin een sleutelrol. Het atelier is ondergebracht bij de stichting GOED VOOR GOED. Alle creatieve werkzaamheden binnen de stichting Goed voor Goed zijn ondergebracht binnen Kunstenmaker.

KUNSTENMAKER.NL

Kijk voor meer informatie op www.kunstenmaker.nl